Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
44149-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.10.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
ZTCA/8/2021 Cievka na vyšetrenie ramena k MRI Philips
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
08:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
45875-WYS Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2021
19:00
Mesto Zvolen
48/ME/2021 „Drevotriesková doska laminovaná a doplnkový materiál„
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
02.11.2021
09:00
Centrum účelových zariadení
011910/2021 Odstránenie, uskladnenie a zabezpečenie likvidácie reklamných stavieb
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
09:00
Mesto Žilina
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
SaTD, IČ: Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
10:00
Mesto Žilina
46690-WYP Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2021
10:00
Mesto Sliač
OBOB-8/20201 Rozšírenie základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom - opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
10:00
Obec Golianovo
44589-MSS Správa cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
Nový chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II a vybudovanie chodníka pri ZŠ Jarná
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
47193-WYP Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.11.2021
09:00
Obec Lednické Rovne
20/ME/2021 BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.11.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
46546-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.11.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
NL 0621 Stravné poukážky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
45/ME/2021 „PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí „
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
09:00
Centrum účelových zariadení
Zobrazených: 21 - 40 / 56 Stránky:  1 2 3
21.10.2021 05:06:08