Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32874-WYP Sabinov – 24b.j nájomný bytový dom B1 – ul. Mlynská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.10.2020
09:00
Mesto Sabinov
0497 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3182521652 - WYP Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
09:00
Slovenský futbalový zväz
AOS-300/23-117/2020 Rekonštrukcia budovy číslo 1 - Vstupný objekt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31959-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.10.2020
09:00
Obec Mužla
AOS-300/23-131/2020 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektronických zabezpečovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1/2020 SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
22991-WYP Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
31926-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2020
10:00
Mesto Turzovka
22599-WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
32460-WYP BELADICE – rozšírenie ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2020
09:00
Združenie obcí MIKROREGIÓN Podtríbečie - Drevenica
3/3 Obnova komunikácie v Budatínskom parku
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
08:05
Považské múzeum v Žiline
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17/2020 Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.10.2020
09:00
Mesto Senica
23/2020/VO Zdravotnícke vybavenie 1
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16/2020/MH Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 21 - 40 / 63 Stránky:  1 2 3 4
27.09.2020 05:23:11