Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
ŽP/2021/1 Likvidácia spaľovacieho zariadenia Hoval GG7
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
09:00
Obec Bošany
28388-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.06.2021
09:00
Združenie obcí - Južný región
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28418-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
13:30
Obec Rosina
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
29418-WYS Údržba plôch verejnej zelene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-75/2021 Výpočtová technika - tlačiarne etikiet
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19/ME/2021 „Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany“ zákazka je rozdelená na tri časti:
Prieskum trhu
25.06.2021
10:00
Obec Veľké Úľany
01/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
28633-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.06.2021
10:00
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 21 - 40 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 17:43:04