Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
41129-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.10.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
41762-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Mesto Skalica
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.10.2021
09:00
Mesto Čadca
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
03/21 Oprava Oravskej lesnej železnice
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.09.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
42902 - WYP Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Obec Pažiť
43409-WYS Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
41365-WYP Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.09.2021
10:00
Obec Jablonica
022109/2021 Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Procurio-30/2021 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
09:00
Obec Košolná
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 21:51:06