Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
Mesto Žilina
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22/ME/2021 „ Zariadenie školskej kuchyne – MŠ Staškov“
Prieskum trhu
22.06.2021
09:00
Materská škola, Staškov č.364
NA-OVS-127-21 Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch SPP
Obchodná verejná súťaž
21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
JN-VPP-152-21 Maľovanie kancelárskych a skladových priestorov - areál SPP KE Rozvojova
Kvalifikačný systém
21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
21.06.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27729-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
08:00
Mesto Žilina
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
KO-OVS-096-21 Zhotovenie stavby „BA, Úprava parkoviska pred AB I a AB II“
Obchodná verejná súťaž
17.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
HR-VPP-086-21 Servis pre plniacu stanicu CNG Banská Bystrica
Kvalifikačný systém
16.06.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 41 - 60 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 18:53:03