Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-111/2021 Rekonštrukcia KJB
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Procurio-32/2021 Stavebné práce - Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
12:00
Obec Lastomír
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
10:00
Mesto Žilina
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
1065680 Audiovizuálna technika pre FTF VŠMU
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
42151-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
42646-WYS Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
AOS-300/24-115/2021 Výmena silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov - Internáty B
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Mesto Žilina
40598-WYP Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.09.2021
09:00
Obec Radôstka
Zobrazených: 41 - 58 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 22:56:06