Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
10625-WYP Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.04.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.04.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou pre vybrané územia Mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
03.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Antiflogistiká - Diklofenak/orfenadriniumcitrát
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
11518-WYP Rekonštrukcia atletického areálu UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.04.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11449-WYS Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.04.2020
14:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.
Zákazka s nízkou hodnotou
15.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Antihemoragiká - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex
Zákazka s nízkou hodnotou
03.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠFK
04.05.2020
10:00
Štátna filharmónia Košice
Antihemoragiká - Fibrinogenum humanum
Zákazka s nízkou hodnotou
02.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
11583-MSS Poskytovanie stravovania pre zamestnancov objednávateľa a pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica
15.04.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
10902-WYP Modernizácia a prestavba tréningového centra MMŠ Radvaň, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
10297-WYP Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.04.2020
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
011203/2020 Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
09:00
Mesto Žilina
011903/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
09:00
Mesto Žilina
012003/2020 Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
012303/2020 Dodávka hygienických potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
14.04.2020
09:00
Mesto Žilina
013003/2020 Dodávka a inštalácia bezstravenkového - čipového systému
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2020
09:00
Mesto Žilina
04/2020 Rôzne potraviny pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
12:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
Zobrazených: 1 - 20 / 61 Stránky:  1 2 3 4
01.04.2020 21:49:01