Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
„Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline“,
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
12:00
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
10:00
Mesto Žilina
31401-WYP Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.10.2020
09:00
Mesto Skalica
01/2020 CSS Zákamenné - Realizácia oplotenia, pracovisko Zubrohlava
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
15:08
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
2020/S 164-398903 Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2020
09:30
Mestský úrad Žilina
02/2020 Náučný chodník v komunitnej záhrade CSS Zákamenné
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
0497 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
33008-MST Informatizácia MHD v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.10.2020
09:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1/2020 SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
3182521652 - WYP Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
09:00
Slovenský futbalový zväz
1/škola/2020 „SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14/2020 Stavebné a rekonštrukčné práce na hematologicko - transfúznom oddelení
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
15/2020 Obväzový materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
16/2020/MH Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
17/2020 Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2020ZNH004 Schodisková plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
22-1/2020/VO Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Zobrazených: 1 - 20 / 63 Stránky:  1 2 3 4
27.09.2020 05:01:26