Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Test
27.02.2020
14:00
Nemocnica Poprad, a. s.
10176-WYP Rekonštrukcia strechy objektu na ámestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
09:00
Mesto Zvolen
Mlieko a mliečne výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2020
13:45
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
Ovocie, zelenina a zemiaky pre centrum sociálnych služieb Horný Turiec
Zákazka s nízkou hodnotou
24.02.2020
10:45
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
9865-WYP Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
09:00
Správa športových zariadení Levice
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
25.02.2020
10:00
Mesto Žilina
4543-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
012102/2015 Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2020
09:00
Mesto Žilina
02/PRO/2020 Komplexné poskytnutie služieb pri zabezpečení podujatia s názvom Skalické dni 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2020
13:00
Mesto Skalica
4545-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
06.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
26.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
0419/2020 SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
1/2020 Oprava šindlovej strechy na objekte:" 1. hradná brána na Oravskom hrade".
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
09:15
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
8016-WYP Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2020
12:00
Mesto Zvolen
1/ME/Zemianska Olča Stavebný dozor pre projekt stavby Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry , Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
10:00
Obec Zemianska Olča
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.03.2020
10:00
Mesto Stará Turá
2/ME/Staškov „Výmena umelého trávnika na multifunkčného ihrisku“
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2020
10:00
Obec Staškov
10144-MST Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR
20.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2020/S 035-082454 Inovatívna linka na pasterizáciu a lúpanie vlašského orecha – LaD Group, s.r.o. (2)
30.03.2020
10:00
LaD GROUP, s. r. o.
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
22.02.2020 13:22:12