Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
10:00
Mesto Žilina
21901-MUS Geodetické služby
Užšia súťaž
17.09.2020
10:00
Mesto Žilina
Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
12:00
Malá Fatra
Dohľad a servis kamerového systému mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
24.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.09.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
25.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Minerálne doplnky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
30991-WYP ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2020
09:00
Obec Malý Lapáš
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny a Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
10:00
Mesto Žilina
23267-WYP Výstavba novej materskej školy Beňadovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
10:00
Obec Beňadovo
30652-MST Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.09.2020
09:30
Mesto Žilina
010608/2020 Lávka cez potok Všivák
Zákazka s nízkou hodnotou
28.08.2020
09:00
Mesto Žilina
2020/S 157-383020 Odvoz a zhodnotenie BRKO/ekologické čistenie 1100 l nádob
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.09.2020
09:30
Mestský úrad Žilina
1/MB/KE/2020 Autoservisná technika
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
27.08.2020
15:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická,
11/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.08.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.09.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
27060-MSS Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
09.09.2020
10:00
Mesto Žilina
15/2020/MH Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
15.08.2020 12:03:52