Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Hormóny - Betametazón
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
20619-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.06.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
15419-MSS Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.06.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
14:00
Mesto Žilina
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.07.2020
10:00
Mesto Senec
2020/S 106-256900 Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2020
10:00
Mesto Lučenec
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
21024-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, ul. Tajovského 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.06.2020
09:00
P e W a S s.r.o.
20464-WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
A0 POTRAVINY
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Zobrazených: 1 - 20 / 34 Stránky:  1 2
05.06.2020 10:25:43