Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
SaTD, IČ: Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
10:00
Mesto Žilina
Daňové tlačivá pre rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Laboratórny nábytok FCHPT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nový chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II a vybudovanie chodníka pri ZŠ Jarná
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
10:00
Mesto Žilina
45875-WYS Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2021
19:00
Mesto Zvolen
46546-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.11.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
011910/2021 Odstránenie, uskladnenie a zabezpečenie likvidácie reklamných stavieb
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
09:00
Mesto Žilina
44589-MSS Správa cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
45871-MST Elektrónový mikroanalyzátor
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.11.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
06/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2021
13:30
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
47460-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.11.2021
12:00
Mesto Žilina
47459-MSS Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
12.11.2021
12:00
Krajská prokuratúra Prešov
Zobrazených: 1 - 20 / 56 Stránky:  1 2 3
21.10.2021 05:08:21