Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2/2020 Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Spojená škola, Ružomberok
23200-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
10:00
Obec Vígľaš
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
21/PRO/2020 Novostavba detského ihriska opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
13:00
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
22/PRO/2020 Výstavba detského ihriska
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
10:00
Obec Marianka
22599-WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.08.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
09:00
Mesto Senica
27178-WYP Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strešnej krytiny, úpravy priestorov podkrovia na učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.08.2020
10:00
Mesto Púchov
28015-WYP REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.09.2020
10:00
Mesto Krásno nad Kysucou
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30608-WYP Rekonštrukcia tribúny v Mestskom športovom areáli v Žarnovici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.08.2020
09:00
Mesto Žarnovica
37/ME/2020 9601/2020/DS „Dodávka zemného plynu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.08.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
4/ME/2020 Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.08.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
41/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Obec Iža
42/ME/2020 „Exhibition/Výstava”
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Obec Iža
29988-MST Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.09.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29090-MST Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
27.08.2020
11:00
Vysoká škola múzických umení
AOS-300/23-100/2020 Rekonštrukcia a modernizácia Internátu A3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25486-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.08.2020
09:00
Obec Mužla
Zobrazených: 21 - 40 / 51 Stránky:  1 2 3
15.08.2020 12:40:27