Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Obec Golianovo
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.10.2021
09:00
Mesto Čadca
47/ME/2021/2 „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
09:00
REFAM s.r.o.
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-300/24-111/2021 Rekonštrukcia KJB
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-115/2021 Výmena silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov - Internáty B
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.10.2021
10:00
Obec Bernolákovo
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
14.10.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
41365-WYP Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.09.2021
10:00
Obec Jablonica
42151-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 22:12:41