Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
20/ME/2021 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.07.2021
10:00
Obec Selce
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
22/ME/2021 „ Zariadenie školskej kuchyne – MŠ Staškov“
Prieskum trhu
22.06.2021
09:00
Materská škola, Staškov č.364
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
29237-WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29295-WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29418-WYS Údržba plôch verejnej zelene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
29402-WYP Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Krušovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2021
12:00
Obec Krušovce
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-75/2021 Výpočtová technika - tlačiarne etikiet
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
HR-VPP-086-21 Servis pre plniacu stanicu CNG Banská Bystrica
Kvalifikačný systém
16.06.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
JN-VPP-152-21 Maľovanie kancelárskych a skladových priestorov - areál SPP KE Rozvojova
Kvalifikačný systém
21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Zobrazených: 21 - 40 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 18:06:26