Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42495-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.10.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.09.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
42224-WYP Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
Procurio-30/2021 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
09:00
Obec Košolná
Procurio-32/2021 Stavebné práce - Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
12:00
Obec Lastomír
38203-MST Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.10.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
41129-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.10.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
41762-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Mesto Skalica
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
40598-WYP Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.09.2021
09:00
Obec Radôstka
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zobrazených: 41 - 58 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 22:52:36