Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZsNH/2020/017 Výroba a dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
ZsNH/2020/016 Dodanie nitrocelulózových membránových filtrov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
ZTCA-3-2020 Monitory vitálnych funkcii 10 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2020
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZTCA-2-2020 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2020
08:15
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.11.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
35492-MST Nákup a dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.11.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
37050-WYT DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2020
09:00
Mesto Veľký Krtíš
37250-MST DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
12.11.2020
09:00
Obec Dolné Plachtince
37251-MST DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
11.11.2020
09:00
Obec Dolné Plachtince
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
09.11.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
35686-WYP Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2020
10:00
Obec Janova Lehota
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
36325-WYS Poisťovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.11.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
22991-WYP Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
10.11.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
10.11.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
27.11.2020
10:00
Mesto Myjava
36927-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
18.11.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Zobrazených: 1 - 20 / 57 Stránky:  1 2 3
25.10.2020 09:25:08