Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.08.2021
10:00
Obec Veľký Grob
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Sliač
35631-MSS Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2021
10:00
Mesto Senec
34268-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.08.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
SAV 01/2021 Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
29948-MSS Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.08.2021
11:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
31324-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
KO-OVS-139-21 Redizajn zákazníckych centier SPP – vypracovanie PD.
Obchodná verejná súťaž
16.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
IG-OVS-119-21 Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre objekty SPP
Obchodná verejná súťaž
16.08.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
31.07.2021 19:58:18