Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
eBIZ-06/2021 Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra a Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.11.2021
09:00
Mesto MODRA
ZTCA/8/2021 Cievka na vyšetrenie ramena k MRI Philips
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
08:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZTCA/7/2021 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu 3ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
45305-MSS Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
46032-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
47193-WYP Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.11.2021
09:00
Obec Lednické Rovne
46690-WYP Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2021
10:00
Mesto Sliač
PT 2/2021 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
43873-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
PA-OVS-211-21 Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre CEBZ – Nové Zámky a Martin
Obchodná verejná súťaž
09.11.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
OBOB-8/20201 Rozšírenie základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom - opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NL 0621 Stravné poukážky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Zobrazených: 1 - 20 / 56 Stránky:  1 2 3
21.10.2021 03:12:20