Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
41762-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Mesto Skalica
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
Súťaž návrhov
12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
03/21 Oprava Oravskej lesnej železnice
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Mesto Žilina
42495-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.10.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
42151-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
10:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-111/2021 Rekonštrukcia KJB
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
022109/2021 Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Procurio-30/2021 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
09:00
Obec Košolná
43511-MSS Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.10.2021
10:00
Generálna prokuratúra SR
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.10.2021
10:00
Obec Bernolákovo
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 22:10:02