Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
29402-WYP Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Krušovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2021
12:00
Obec Krušovce
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
07.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
NA-OVS-127-21 Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch SPP
Obchodná verejná súťaž
21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
28388-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.06.2021
09:00
Združenie obcí - Južný región
27729-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28418-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
13:30
Obec Rosina
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
HR-VPP-086-21 Servis pre plniacu stanicu CNG Banská Bystrica
Kvalifikačný systém
16.06.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
ODP_UD_05_2021 Technické služby v obci Udiča.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2021
10:00
Obec Udiča
28633-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.06.2021
10:00
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Zobrazených: 21 - 40 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 18:03:47