Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Procurio-32/2021 Stavebné práce - Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
12:00
Obec Lastomír
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
38203-MST Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.10.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
AOS-300/24-115/2021 Výmena silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov - Internáty B
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.09.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
42646-WYS Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
42902 - WYP Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Obec Pažiť
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
40598-WYP Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.09.2021
09:00
Obec Radôstka
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
47/ME/2021/2 „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
09:00
REFAM s.r.o.
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 41 - 58 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 21:36:37