Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.07.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-75/2021 Výpočtová technika - tlačiarne etikiet
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
09:00
Obec Bošany
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
08:00
Mesto Žilina
SEA 1/2021 Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.07.2021
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.07.2021
10:00
Obec Selce
KO-OVS-096-21 Zhotovenie stavby „BA, Úprava parkoviska pred AB I a AB II“
Obchodná verejná súťaž
17.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29418-WYS Údržba plôch verejnej zelene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29372-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.07.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
22/ME/2021 „ Zariadenie školskej kuchyne – MŠ Staškov“
Prieskum trhu
22.06.2021
09:00
Materská škola, Staškov č.364
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
20/ME/2021 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zobrazených: 41 - 60 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 17:25:08