Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Test
27.02.2020
14:00
Nemocnica Poprad, a. s.
3653-WYP Vodovod Jelšovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.03.2020
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7398-MUP Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Užšia súťaž
28.02.2020
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
35948-WYP Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
25.02.2020
10:00
Mesto Žilina
6/2020 Výmena okien a schodiskového presklenia vrátane stavebných úprav v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
30.04.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
8662-MSS Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
06.03.2020
09:00
Obec Dolný Ohaj
9541-MSS Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves
13.03.2020
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
2911-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2020
10:00
Mesto Lučenec
5644-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
10:00
Obec Kameničná
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.03.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
OddMM1 elektroinštalačný materiál
24.02.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
OddMM-ZT4 Čistiace a leštiace výrobky
26.02.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
30.03.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
32/ME/2019 „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
09:00
Obec Kráľová pri Senci
10171-WYS „Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2/ME/Staškov „Výmena umelého trávnika na multifunkčného ihrisku“
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2020
10:00
Obec Staškov
Zobrazených: 41 - 59 / 59 Stránky:  1 2 3
22.02.2020 13:31:55