Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
44/ME/2021 “ Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca ”
Zákazka s nízkou hodnotou
13.08.2021
10:00
REFAM s.r.o.
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
CR-OVS-113-21 Zálohovací systém
Obchodná verejná súťaž
19.08.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
35631-MSS Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2021
10:00
Mesto Senec
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
29948-MSS Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.08.2021
11:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SAV 01/2021 Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
IG-OVS-119-21 Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre objekty SPP
Obchodná verejná súťaž
16.08.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
Mesto Žilina
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.08.2021
10:00
Obec Veľký Grob
30336-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2021
10:00
Obec Veľké Zlievce
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
09:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
31.07.2021 21:00:44