Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
45/ME/2021 „PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí „
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
09:00
Centrum účelových zariadení
56/ME/2021 „Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.10.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
48/ME/2021 „Drevotriesková doska laminovaná a doplnkový materiál„
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
02.11.2021
09:00
Centrum účelových zariadení
45875-WYS Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2021
19:00
Mesto Zvolen
I/8-VO-1-15/2021 Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
43873-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
47459-MSS Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
12.11.2021
12:00
Krajská prokuratúra Prešov
46032-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
45731-WYS Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Mesto Šaľa
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
45305-MSS Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
47460-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.11.2021
12:00
Mesto Žilina
NL 0621 Stravné poukážky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
06/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2021
13:30
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
Zobrazených: 1 - 20 / 56 Stránky:  1 2 3
21.10.2021 04:30:49