Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13/ME/2021 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
31.05.2021
09:00
Okresný súd
25439-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici-stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
01.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.06.2021
10:00
Obec Selce
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.05.2021
09:00
Mesto Žilina
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.05.2021
10:00
Mesto Šamorín
AOS-300/24-34/2021 Zabezpečenie priestorov skladov
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.06.2021
09:00
Obec Bošany
AOS-300/24-35/2021 Výmena dažďových zvodov strechy na Internátoch B1 a B2
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-40/2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke."
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
22491-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.05.2021
10:00
Stredná odborná škola
AOS-300/24-33/2021 Stavebné úpravy skladov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
10:00
Mesto Žilina
18752-WYP Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2021
09:00
Obec Oravská Lesná
IT/2021/002 SOC (Security Operations Center)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
10:45
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
04/2021 Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
19837 - WYP Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.05.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
13:00
Mesto Žilina
8/ME/2021 Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.05.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 20 / 45 Stránky:  1 2 3
12.05.2021 07:21:00