Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
45305-MSS Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
47459-MSS Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
12.11.2021
12:00
Krajská prokuratúra Prešov
4097/2021 Priemyselný zdroj jednosmerného prúdu
Zákazka s nízkou hodnotou
26.10.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
45871-MST Elektrónový mikroanalyzátor
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.11.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
45731-WYS Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Mesto Šaľa
OBOB-8/20201 Rozšírenie základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom - opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
Laboratórny nábytok FCHPT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
NL 0621 Stravné poukážky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
PT 2/2021 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
45875-WYS Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2021
19:00
Mesto Zvolen
46032-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.11.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
48/ME/2021 „Drevotriesková doska laminovaná a doplnkový materiál„
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
02.11.2021
09:00
Centrum účelových zariadení
45/ME/2021 „PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí „
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
09:00
Centrum účelových zariadení
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
Zobrazených: 1 - 20 / 56 Stránky:  1 2 3
21.10.2021 04:15:15