Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.10.2021
10:00
Obec Bernolákovo
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Obec Golianovo
41365-WYP Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.09.2021
10:00
Obec Jablonica
42902 - WYP Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Obec Pažiť
03/21 Oprava Oravskej lesnej železnice
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
42151-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
42495-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.10.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
41129-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.10.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1065680 Audiovizuálna technika pre FTF VŠMU
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zobrazených: 41 - 58 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 21:53:47