Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
0497 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
32682-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.10.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31144-WYP Fintice - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22599-WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
33026-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.10.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33027-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.10.2020
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
1/2020 SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
1/škola/2020 „SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
3182521652 - WYP Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
09:00
Slovenský futbalový zväz
32548-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.10.2020
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
32561-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.10.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
3/3 Obnova komunikácie v Budatínskom parku
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
08:05
Považské múzeum v Žiline
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.10.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6/2020 Stavebné úpravy niektorých častí Oravskej lesnej železničky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
5/2020 Oravský hrad - Západná bašta: interiér - architektonické a dekoratívne kamenné prvky a nadväzujúce omietky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
14:00
Obec Veľké Úľany
Zobrazených: 1 - 20 / 63 Stránky:  1 2 3 4
27.09.2020 04:59:17