Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Galanta - 1875-MSS 1,200,000.00 € 24.02.2020
09:00
Mesto Galanta
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel - 3682-MSS 1,253,884.52 € 24.02.2020
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo - 7399-WYP 336,589.01 € 24.02.2020
09:00
Obec Veľké Blahovo
Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy v obci Bíňa - 7992-WYP 395,405.20 € 24.02.2020
09:00
Obec Bíňa
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 - 8990-WYS 213,900.00 € 24.02.2020
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dodanie technológie do školskej jedálne - SOŠ HSaO, Zvolen - 9803-WNT 69,754.40 € 24.02.2020
09:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK - 7033-WYS 170,920.00 € 24.02.2020
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Služba poskytovania meracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb - 3311-MSS 150,000.00 € 24.02.2020
09:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Viacúčelové meteorologické stanice - 9610-WYT 138,715.00 € 24.02.2020
09:00
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T - 5647-MST 6,003,894.94 € 24.02.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dopravné služby nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony na 12 mesiacov - 9988-WNS 59,502.40 € 24.02.2020
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov s analýzou úniku energií - 9469-WYS 134,933.33 € 24.02.2020
10:00
VERKO, s.r.o.
Kancelárske potreby - 2792-MST 403,605.07 € 24.02.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky - 3310-MST 2,177,009.76 € 24.02.2020
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Motorová nafta pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš - 3314-MST 435,432.00 € 24.02.2020
10:00
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR - 4562-MST 369,585.00 € 24.02.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oprava a servis služobných motorových vozidiel - 5566-WYS 125,000.00 € 24.02.2020
10:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pilotný projekt parkovacej politiky v zóne BANM - 9446-WYS 208,000.00 € 24.02.2020
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2020 - 9574-WYS 211,251.00 € 24.02.2020
12:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Gymnázium F. Švantnera N. Baňa-Sanácia oporného múru a rekonštrukcia spevnenej plochy vnútorného areálu - 5049-WYP 184,887.00 € 25.02.2020
08:00
Gymnázium Františka Švantnera
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 244
22.02.2020 14:24:56