Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami - 35483-MST 125,000.00 € 22.01.2020
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy - 36245-WYP 1,178,250.55 € 22.01.2020
15:45
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica
Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š.p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica - 944-WNS 61,488.00 € 23.01.2020
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK - 35356-MSS 415,000.00 € 23.01.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt - 35852-WYP 300,984.50 € 23.01.2020
09:00
Obec Telgárt
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy Gagarinova - 36147-WYP 506,574.23 € 23.01.2020
10:00
Mesto Topoľčany
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY - 36148-WYP 402,449.19 € 23.01.2020
10:00
Mesto Topoľčany
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave II. - 327-WNP 12,432.42 € 23.01.2020
10:00
Mesto Trnava
Obecné nájomné byty - 36247-WYP 1,351,931.65 € 23.01.2020
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
Novostavba obecných nájomných bytov - 36249-WYP 1,282,665.00 € 23.01.2020
10:00
Obec Ipeľské Predmostie
VN a NN káblové príslušenstvo II - 36007-MUT 2,900,000.00 € 23.01.2020
12:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vybudovanie nového urgentného príjmu - 35522-WYP 3,378,419.16 € 24.01.2020
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia školy 1. etapa - 35523-WYP 2,234,797.12 € 24.01.2020
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
„Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č.2“ - 35719-WYP 835,699.23 € 24.01.2020
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy - 35256-MSS 1,937,500.00 € 24.01.2020
10:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - 35259-MSS 619,000.00 € 24.01.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - 36011-MSS 405,000.00 € 24.01.2020
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu - 35373-MST 30,868,542.36 € 24.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Novostavba kompostárne Združenia obcí Studenej doliny - tovary - 36142-MST 244,566.67 € 24.01.2020
10:00
Združenie obcí Studenej doliny
Automatická linka a príslušenstvo na plnenie pramenitej vody – čistička vody a plniaca linka - 35823-MST 261,242.01 € 24.01.2020
10:00
Lediks s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zobrazených: 1 - 20 / 215
22.01.2020 12:27:29