Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy - 11354-WYP 1,052,556.34 € 02.04.2020
09:00
Stredná odborná škola informačných technológií
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a výkon KD - 10493-MSS 3,800,000.00 € 02.04.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave – pripojovací plynovod, plynoinštalácia - 11208-WYP 3,951.74 € 02.04.2020
09:00
Obec Richnava
Pneumatiky - 10944-MST 392,001.00 € 02.04.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
MŠ Budovateľská - dostavba - 11997-WNS 16,000.00 € 02.04.2020
09:00
Mesto Prešov
ZBERNÝ DVOR OBCE CHTELNICA - 10834-WYP 604,257.23 € 02.04.2020
10:00
Obec Chtelnica
Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca – Makov - 10968-MSP 998,367.09 € 02.04.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače - 10753-MSS 450,000.00 € 02.04.2020
10:00
Mesto Tlmače
DIDAKTICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ - 11686-WYT 36,814.73 € 02.04.2020
12:00
Mesto Tvrdošín
Projektová dokumentácia – Prestavba budovy „Monobloku“ na administratívno-ubytovacie zariadenie - 10865-MSS 385,000.00 € 02.04.2020
12:00
Národný ústav detských chorôb
Výstavba materskej školy v obci Lukov - 11296-WYP 475,251.92 € 03.04.2020
08:00
Obec Lukov
„Letná údržba“ - 11672-WYS 210,000.00 € 03.04.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
IBV Záhumnie III., IV. etapa Plavecký Mikuláš - 11373-WYP 534,271.67 € 03.04.2020
09:00
Obec Plavecký Mikuláš
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – III. etapa - 11422-WYP 878,178.81 € 03.04.2020
09:00
Vihorlatské múzeum v Humennom
Projekt IS pre elektronické služby RÚ - 10864-MSS 5,902,105.00 € 03.04.2020
09:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Príprava a vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina - 11295-WYP 1,316,545.24 € 03.04.2020
10:00
Mesto Vysoké Tatry
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - 10791-MST 03.04.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Nákup strojov a zariadenia k vybudovaniu tréningového centra - 10964-MST 209,100.00 € 03.04.2020
10:00
ZASTROVA, a.s.
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách - 10755-MSS 823,000.00 € 03.04.2020
10:00
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách – knižničný fond - 12113-WNT 30,356.00 € 03.04.2020
12:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 230
01.04.2020 22:52:34