Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Semirigidný ureterorenoskop - 8655-MST 13,195.84 € 03.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Oddychová zóna - 10195-WNP 14,380.12 € 09.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Bifázický defibrilátor - 2 ks - 9811-MST 17,924.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ulica, Nitra - 10005-WYS 33,652.92 € 19.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ulica, Nitra - 9554-WYP 43,176.49 € 12.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica - 10245-WNS 45,000.00 € 02.03.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou - 10101-WYP 50,439.62 € 12.03.2020
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
Multifunkčné ihrisko v obci Lúky - 9813-WNP 56,388.17 € 25.02.2020
10:00
Obec Lúky
KANCELÁRSKE POTREBY 1 - 9603-WNT 57,100.00 € 26.02.2020
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dopravné služby nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony na 12 mesiacov - 9988-WNS 59,502.40 € 24.02.2020
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
Potraviny - nápoje - 5168-MST 60,502.73 € 25.02.2020
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Batériový motorový systém s nabíjačkou – rekonštrukcia a vybudovanie operačných sál - 10037-MST 63,252.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Dodanie technológie do školskej jedálne - SOŠ HSaO, Zvolen - 9803-WNT 69,754.40 € 24.02.2020
09:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach - 9927-WYT 73,614.43 € 12.03.2020
10:00
Obec Smolenice
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1 a výmena vstupných vchodových dverí do budovy Výučba 2 vrátane dobudovania vstupnej rampy - 10177-WYT 86,385.00 € 11.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite - 9271-MSS 88,875.20 € 10.03.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 5687-MSS 91,314.70 € 19.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
PK-1-20_ REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA VYTVORENIE KC V OBCI PRUSKÉ - 9990-WNP 98,716.98 € 27.02.2020
12:00
Obec Pruské
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica - 9870-WYT 102,619.22 € 02.03.2020
09:00
Obec Plavnica
Kuchynské vybavenie - 8973-WYT 117,733.17 € 12.03.2020
08:00
Škola istoty a nádeje
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 244
22.02.2020 14:28:35