Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov. - 9130-WYP 1,773,948.68 € 12.03.2020
10:00
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Asfaltový betón - 9735-MST 4,552,573.34 € 12.03.2020
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš - 9755-WYP 508,755.12 € 12.03.2020
10:00
Domov pre seniorov Golden Age
Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu - 9897-WYP 625,810.84 € 12.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach - 9927-WYT 73,614.43 € 12.03.2020
10:00
Obec Smolenice
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Skiaskopicko - skiagrafický RTG prístroj - 9540-MST 220,000.00 € 12.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020) - 9620-MSS 1,390,500.00 € 12.03.2020
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
HT-1_Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre - 10246-WYP 458,128.40 € 12.03.2020
12:00
Obec Hontianske Tesáre
Lesné prieseky - údržba koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení - 9743-MSS 4,260,000.00 € 12.03.2020
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin (2). - 9747-MSP 460,841.77 € 13.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice - 9865-WYP 471,455.59 € 13.03.2020
09:00
Správa športových zariadení Levice
Rekonštrukcia strechy objektu na ámestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova) - 10176-WYP 202,000.00 € 13.03.2020
09:00
Mesto Zvolen
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves - 9541-MSS 4,605,296.81 € 13.03.2020
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine - 9805-MSS 464,505.00 € 13.03.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš - 9616-WYP 405,445.25 € 13.03.2020
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu. - 9866-WYP 1,421,034.76 € 16.03.2020
09:00
Mesto Prešov
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa - 9987-WYP 489,851.47 € 16.03.2020
09:00
Mesto Snina
Dialyzačné roztoky - 10039-MST 1,526,696.00 € 16.03.2020
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pestovná činnosť a starostlivosť o lúčne spoločenstvá - 10050-MSS 2,571,175.75 € 16.03.2020
09:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie – Komplexný informačný systém environmentálneho dohľadu (KSED) - 7017-MSS 8,870,581.00 € 16.03.2020
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 161 - 180 / 244
22.02.2020 13:19:38