Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia - 10174-WYP 469,563.79 € 18.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa (časť II/583) - 10040-MSP 4,100,729.61 € 18.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Informačný systém pre obsluhu zákazníkov - 9529-MRS 5,345,000.00 € 18.03.2020
12:00
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Zber a likvidácia komunálneho a objemného odpadu - 10155-MSS 490,000.00 € 19.03.2020
09:00
Obec Beluša
Krajská knižnica Ľ.Štúra - Obnova a modernizácia študovne a čitárne - 9639-WNP 158,733.00 € 19.03.2020
09:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) - 9949-MST 488,663.78 € 19.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ulica, Nitra - 10005-WYS 33,652.92 € 19.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Športová hala Bytča - 9455-WYP 1,250,000.00 € 19.03.2020
10:00
Mesto Bytča
Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice - 10149-MST 221,144.10 € 19.03.2020
10:00
Mesto Košice
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice - 10163-MSS 1,730,000.00 € 19.03.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU - 9912-WYP 533,185.03 € 19.03.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno“ - 10048-MST 667,866.54 € 19.03.2020
10:00
Technické služby Brezno
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice - 10078-MST 386,211.05 € 19.03.2020
10:00
Mesto Košice
ENERGETICKÉ AUDITY V NEMOCNICIACH A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 5686-MSS 175,308.66 € 19.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 5687-MSS 91,314.70 € 19.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – Operačné stoly a lampy - 10210-MST 318,704.33 € 20.03.2020
09:00
Nemocnica Zvolen a. s.
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie - 10141-MST 1,319,882.95 € 20.03.2020
10:00
ENERGO-SK, a.s.
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej - 10218-MST 304,048.66 € 20.03.2020
10:00
Mesto Spišská Belá
Dodanie zemného plynu - 10142-MST 2,055,557.11 € 20.03.2020
10:15
ENERGO-SK, a.s.
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC. - 10157-MST 6,000,026.50 € 23.03.2020
10:00
Slovenská správa ciest
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 201 - 220 / 244
22.02.2020 15:00:21