Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov - 9415-WYS 206,038.00 € 25.02.2020
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá - 9516-WYS 150,000.00 € 25.02.2020
09:00
Slovenské technické múzeum
Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč - 7034-WYP 361,944.90 € 25.02.2020
09:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup automatických externých defibrilátorov - 2074-MST 143,370.00 € 25.02.2020
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Potraviny - nápoje - 5168-MST 60,502.73 € 25.02.2020
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2020 - 5666-MSS 2,583,300.00 € 25.02.2020
09:00
Slovenská správa ciest
Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - II. etapa. - 2793-MSS 11,544,109.61 € 25.02.2020
09:30
Slovenská správa ciest
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry - 3683-MSS 1,452,777.25 € 25.02.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zvýšenie kvality havarijnej pripravenosti a jej harmonizácia v prípade nehody alebo havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike alebo havárie jadrového zariadenia mimo územia SR - 3685-MSS 697,000.00 € 25.02.2020
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v Kysuckom Novom Meste - 6359-WYP 742,183.33 € 25.02.2020
10:00
Mesto Kysucké Nové Mesto
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom - 7391-WYP 317,695.83 € 25.02.2020
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice - 6761-WYP 633,184.43 € 25.02.2020
10:00
Obec Lehnice
Multifunkčné ihrisko v obci Lúky - 9813-WNP 56,388.17 € 25.02.2020
10:00
Obec Lúky
Poskytnutie služieb pre investičné projekty ZSSK - 4152-MSS 2,000,000.00 € 25.02.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup impresií v online mediálnom priestore - 9689-WYS 213,869.17 € 25.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Skladovacia hala- Z. Teplica - 4588-WYP 393,715.58 € 25.02.2020
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
Pracovná zdravotná služba 2020-2024 - 3684-MSS 750,000.00 € 25.02.2020
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
TLAČIARENSKE A PRÍBUZNÉ SLUŽBY - 4148-MSS 1,807,880.00 € 25.02.2020
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Inovácia výroby spoločnosti KREATIVA s.r.o. v najmenej rozvinutých regiónoch (VO2) - 5650-MST 244,520.00 € 25.02.2020
12:00
KREATIVA s.r.o.
Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn - 4147-MSP 6,494,346.00 € 25.02.2020
13:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 21 - 40 / 244
22.02.2020 14:07:50