Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica - 10245-WNS 45,000.00 € 02.03.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Konsignačný sklad – Náhradné diely autobusy SOR - 7982-MST 5,180,785.00 € 02.03.2020
09:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100; stavebné práce - 5565-WYP 1,114,750.81 € 02.03.2020
09:30
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Deratizácia - 8626-MSS 903,250.00 € 02.03.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks - 3689-MST 212,445.00 € 02.03.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Nákup stavebných materiálov pre potreby TS Žiar nad Hronom - 7397-MUT 1,000,000.00 € 02.03.2020
10:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - 7010-WYP 852,241.00 € 02.03.2020
10:00
Stredná odborná škola informačných technológií
Centralizovaný systém súdneho riadenia - CSSR a súvisiace služby - 5659-MSS 23,142,839.00 € 02.03.2020
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice - Rožňava - východná strana chodníka - 9416-WYP 249,666.21 € 03.03.2020
09:00
Mesto Rožňava
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA - 8657-MST 6,746,827.75 € 03.03.2020
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Zvislé dopravné značenie - 10172-WYT 166,400.00 € 03.03.2020
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov - 9567-WYP 1,457,800.82 € 03.03.2020
09:30
Univerzita Komenského v Bratislave
Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave - 6375-MST 1,035,539.00 € 03.03.2020
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodanie brzdových klátikov pre ŽKV - 7387-MST 1,817,600.00 € 03.03.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok – blok C1, blok C2 - 9604-WYP 344,106.66 € 03.03.2020
10:00
Mesto Kežmarok
Nákup vonkajšieho mediálneho priestoru - 9984-WYS 213,673.90 € 03.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove – I. etapa - 6240-WYP 324,423.22 € 03.03.2020
10:00
Mesto Stropkov
Semirigidný ureterorenoskop - 8655-MST 13,195.84 € 03.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Osobné motorové vozidlá - 8012-MST 731,300.00 € 03.03.2020
15:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa. - 7986-MSS 1,774,916.67 € 04.03.2020
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 81 - 100 / 244
22.02.2020 13:54:46