Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Informačný systém pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti (vývoj aplikačného softvéru) - 7022-MSS 300,693.33 € 04.03.2020
10:00
A-Power, s.r.o.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti – 2.etapa - 10178-WYT 138,538.33 € 06.03.2020
09:00
ARRIVA Liorbus, a.s.
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 - 8990-WYS 213,900.00 € 24.02.2020
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov - 10140-MSS 1,600,000.00 € 24.03.2020
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Zvislé dopravné značenie - 10172-WYT 166,400.00 € 03.03.2020
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica - 10245-WNS 45,000.00 € 02.03.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty – Malokarpatský expres - 9982-WYS 137,280.00 € 05.03.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy - Cykloturistický vlak Záhoráčik - 9629-MSS 319,800.00 € 11.03.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Informačný systém Centra právnej pomoci - 7402-MSS 14,132,390.60 € 05.03.2020
10:00
Centrum Právnej Pomoci
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš - 9755-WYP 508,755.12 € 12.03.2020
10:00
Domov pre seniorov Golden Age
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov. - 9130-WYP 1,773,948.68 € 12.03.2020
10:00
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T - 5647-MST 6,003,894.94 € 24.02.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Konsignačný sklad – Náhradné diely autobusy SOR - 7982-MST 5,180,785.00 € 02.03.2020
09:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Autobatérie - 9133-MST 235,700.00 € 06.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie - 10141-MST 1,319,882.95 € 20.03.2020
10:00
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie zemného plynu - 10142-MST 2,055,557.11 € 20.03.2020
10:15
ENERGO-SK, a.s.
Oprava komunikácií v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave - 10179-WNP 151,666.66 € 09.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddychová zóna - 10195-WNP 14,380.12 € 09.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1 a výmena vstupných vchodových dverí do budovy Výučba 2 vrátane dobudovania vstupnej rampy - 10177-WYT 86,385.00 € 11.03.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
„Vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov" (2) - 10211-MST 291,217.67 € 30.03.2020
15:00
Fairway club s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 244
22.02.2020 14:14:36