eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
48/ME/2022 „Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-09-30 09:00
30.09.2022
09:00
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča
57/ME/2022 „Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 09:00
30.09.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
ID: 70127360 Projekt pre územné konanie „Zvolen, Hronská ulica – západ“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 10:00
30.09.2022
10:00
Mesto Zvolen
SPR 1447/22 Zimná záhrada
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-09-30 11:00
30.09.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
35/2022 Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 14:00
30.09.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zabezpečenie komplexnej zimnej údržby komunikácií v obci Rosina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 08:00
03.10.2022
08:00
Obec Rosina
OBOB-1/5/2022 Zdvíhacia plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 08:00
03.10.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
AOS-81/5-92/2022 Poistenie nehnuteľného majetku - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-03 09:00
03.10.2022
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
40508-WYP Prestrešenie ľadovej plochy-opakovanie
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-03 09:00
03.10.2022
09:00
Mestská časť Košice-Juh
ID 1234 Oprava a výmena podlahových krytín v objekte PCÚ a SCÚ Senica - centrála, Čáčovská cesta 1407/2, Senica
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 10:00
03.10.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
30.09.2022 05:55:08