eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
23/ME/2022 „Michalovce – Stredná zdravotnícka škola – spojenie hlavnej a vedľajšej budovy“
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
09:00
Stredná zdravotnícka škola
01/02/2022/NH Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
09:00
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Preprava športovcov MŠKPB
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
20.05.2022
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
SZM/2022/4 Operačný plášť s výstužou a bez výstuže
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
7/1/2022/VO Elektricky polohovateľné nemocničné lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
20.05.2022
13:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
582 Oprava keramických podláh na chodbách, keramických obkladov v priestoroch WC a kuchyniek a vymaľovanie v priestoroch kuchyniek, havarijný stav - DÚ BA, Ševčenkova 32.
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
14:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
01/22 Rôzne potravinárske výrobky -strukoviny, kompóty, džemy, marmelády, detská výživa, sterilizovaná zelenina, oleje, nápoje
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
16:00
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
011005/2022 Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenský tovar
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Dodávka bagiet
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
20.05.2022 06:43:46