eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
59771-WYS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.01.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prepravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mesto Žilina
Procurio - 36/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce “_2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
27.01.2022
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
Procurio - 35/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
57901-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.01.2022
10:00
Obec Veľký Grob
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
10:00
Mesto Žilina
Oznámenie 2357 - WYT Zabezpečovací systém VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
09:00
Vysoká škola múzických umení
59188-WYP Nájomné byty, Ďumbierska, Banská Bystrica – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
2996-WYT Dodanie 4 ks magnetrónov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
25.01.2022 18:39:22