eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
878-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre“_2
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2023-02-01 09:00
01.02.2023
09:00
Obec Veľké Leváre
02339-WNT Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-01 14:00
01.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
04/2023 Obväzový materiál
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2023-02-03 14:00
03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
03139-WNT Vnútroočné šošovky
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-03 14:00
03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
test 99 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-05 15:05
05.02.2023
15:05
eBIZ a. s.
4/2023 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-06 09:00
06.02.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
50067-WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU“_2
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2023-02-06 09:00
06.02.2023
09:00
Obec Kalná nad Hronom
Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-06 10:00
06.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-06 14:00
06.02.2023
14:00
Mesto Žilina
50044-MRS Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb
Rokovacie konanie so zverejnením
2023-02-06 23:59
06.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
31.01.2023 15:11:35